digital marketing

Digital Marketing

Digital marketing Pemasaran digital (Digital marketing) merupakan suatu usaha pemasaran sesebuah brand dan jualan dengan menggunakan pelbagai media digital seperti internet, iaitu website, blog atau media sosial. Tujuannya, mengurangkan penggunaan barang-barang dan menyampaikan maklumat secara pantas kepada klien atau pelanggan. Kebiasaannya, pihak pemasaran digital berfungsi untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh klien. Keadaan…